Verzekeringen

Hoofdfysio gaat contractvrij werken vanaf 2024, met uitzondering van DSW en SZVK. 

Vergoedingen vanuit de (aanvullende) verzekeringen klik hier.

Mijn visie:
Deskundigheid: Doordat ik zowel master manuele & orofaciaal therapeut ben ben ik me zeer bewust van wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen en zal de fysio/manuele therapie die aangetoond het beste voor de patiënt is dus naar beste kunnen toepassen. Hiervoor heb ik ook mijn universitaire graad Master of Science behaald. HOOFDfysio is een praktijk voor fysio-manuele therapie welke zich volledig gespecialiseerd heeft op behandelen van klachten in het hoofd- hals gebied. Ik, Monique Goossens, heb daarvoor een groot scala aan opleidingen gevolgd, de bijbehorende diploma’s behaald. Ik durf te zeggen dat mijn werk mijn passie is en dat, omdat ik zeg gespecialiseerd te zijn in het behandelen van hoofd-hals-nek-aangezichtsklachten, ik ook alles binnen mijn kunnen gedaan heb om zo goed mogelijk te zijn in het onderzoeken en behandelen van klachten in die regio. Hiervoor blijf ik continue op zoek naar de laatste bevindingen, nieuwe onderzoeken en cursussen en volg deze ook. Ik draag zorg voor het bijhouden van mijn kennis middels bij en nascholingen. De master manuele therapie, de orofaciale therapie en CRAFTA-therapie zijn allen behaald en in mijn bezit. Ik volg daarnaast veel cursussen voor aandoeningen in het hoofd hals gebied, dit kunnen ook cursussen zijn voor tandartsen en gnatologen gezien mensen met kaak- en aangezichtsklachten ook door hen gezien worden en de gegeven cursussen een overlap hebben met mijn patiëntencategorie. Voor alle opleidingen sta ik in een register die waarborgt dat ik mijn kennis up to date hou. Voor deskundigheid voldoet HOOFDfysio aan alle eisen van de zorgverzekeraars. Het is goed dat er gekeken wordt naar kwaliteit in de zorg. Ik, Monique Goossens, ben het daar helemaal mee eens. Niet eens ben ik het met de enorme toename aan administratieve belasting en kosten om die bewijslast van kwaliteit aan te voeren. Daarom heb ik de keus gemaakt een gedegen tarief te vragen voor mijn behandeling en kwaliteit te leveren aan mijn patiënten in plaats van heel veel tijd en geld te stoppen in het aantoonbaar maken van de kwaliteit.

Resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken: Dit dient gemonitord te worden, ook HOOFDfysio doet daaraan mee en de tevredenheidscores zijn te zien op mijn site. Momenteel gewaardeerd boven het cijfer 9 op een schaal van 0 tot 10. Bij het stoppen van de behandeling ontvangt iedere patiënt die toestemming geeft een enquete.

HOOFDfysio voldoet hierin ruimschoots aan de eis van de zorgverzekeraars.
Standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van klachten: Er worden steeds meer eisen gesteld aan de mate van verslaglegging. HOOFDfysio brengt in het eerste onderzoek de zorgvraag en doelstellingen van de patiënt in beeld, noteert meetbaar de klachten en functiestoornsissen en schrijft de conclusie op en bespreekt deze met de patiënt. Daarnaast wordt een behandelplan opgesteld en deze wordt geëvalueerd gedurende het behandelproces.

HOOFDfysio draagt hierdoor zorg voor een duidelijk, evalueerbaar patiëntendossier welke (bij uitval) ervoor zorgt dat een vervanger de patiënt zonder problemen kan behandelen omdat alle gegevens goed vastgelegd zijn. Ook is middels meetinstrumenten zichtbaar hoe het verloop van de klachten gaat. De zorgverzekeraars willen deze gegevens inzien en beoordelen of de verslaglegging conform de norm getoetst wordt. 

HOOFDfysio heeft het beleid mensen zelfredzaam te maken en niet afhankelijk van mij als therapeut. Ik besteed veel aandacht aan uitleg en voorkomen van terugkerende klachten en als het voor mensen nodig is dat ze vaker moeten komen dan mogen ze vaker komen. Als er geen klachten meer zijn of de maximale vooruitgang bereikt is wordt de behandeling stopgezet.

Bereikbaarheid:
HOOFDfysio is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid. De bushalte ligt op 7 minuten wandelen.

Openingstijden:
HOOFDfysio heeft 1 avondopenstelling klik hier voor de openingstijden.

Wachttijden:
HOOFDfysio probeert de wachttijd zo gering mogelijk te houden echter er is een groot aanbod aan patiënten welke specialistische zorg zoeken bij HOOFDfysio. Het kan zijn dat de praktijk vol zit en u 1 tot 12 weken moeten wachten. Indien de huisarts of specialist belt voor noodzaak wordt in 95% van de gevallen binnen 2-3 werkdagen ingepland.

HOOFDfysio biedt kwaliteit om patiënten op het gebied van hoofd-hals problematiek specialistisch te behandelen. Het tarief daarvoor is €49,- per half uur. Hoofdfysio gaat niet meer tekenen voor lagere vergoeding. Het CZ werkt in stappen van vergoedingen ze geven een basisvergoeding, als je bepaalde voorwaarde voldoet krijg je een iets hoger tarief en zo kom je steeds een stap verder. Gezien de specialisatie hoofd-hals klachten bied ik geen beweeggroepen aan voor claudicatio klachten/ reuma etc. en dat is een voorwaarde om richting mijn gewenste tarief vergoed te worden. 

Let op als u een natura polis heeft wordt de manuele therapie bij een niet contractant slechts gedeeltelijk vergoed. Kijk in uw polis hoeveel die vergoeding voor u betreft (behandelcode 1200- tarief €49,-). U dient uw rekening zelf bij mij te voldoen en zelf de rekening bij uw zorgverzekeraar in te dienen, zij zullen een gedeelte aan u vergoeden. De hoogte is afhankelijk van uw afgesloten (aanvullende) verzekering.

Het KNGF verzorgd normaal gesproken nog een link naar vergoedingen vanuit de (aanvullende)verzekeringen. Deze is echter nog niet bekend. Zodra die online is zal ik deze bekend maken.

De tarieven per 1 januari 2024:

1e consult van 45 minuten €73,50
1e consult van 30 minuten €49,-
Behandeling € 49,-
Screening € 30.-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 72,-
Intake en onderzoek na verwijzing bij consult van 30 minuten € 48,-
uitbehandeling binnen Uden € 73,50
Niet nagekomen afspraak € 40,-
Eenvoudige korte rapporten € 49,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 98,-

Deze bovenstaande tarieven worden u in rekening gebracht indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Controleer altijd uw verzekeringsgegevens op dekking voor fysiotherapeutische behandelingen. 
Wij kunnen u hiermee helpen maar nemen geen verantwoording voor overschrijding van verzekerde zorg.