Verzekeringen

HOOFDfysio heeft een contract afgesloten met nagenoeg alle verzekeraars. Bij twijfel vraag het na bij uw zorgverzekeraar! Zorgverzekeraars bieden fysio-manueel therapeuten contracten aan met daarin een aantal voorwaarden waar wij als praktijken aan moeten voldoen. Zij bepalen daarin de vergoeding die wij mogen vragen voor onze diensten aan de patiënt. Ook de vergoedingen van de andere zorgverzekeraars zijn aan de lage kant, maar het Zilveren Kruis heeft dusdanig lage tarieven in zijn contract aangeboden dat HOOFDfysio geen contract getekend heeft. HOOFDfysio betreft een praktijk gespecialiseerd in het aanbieden van goede zorg voor klachten in het hoofd-hals-nek-aangezicht. Ik, Monique Goossens heb vele opleidingen gevolgd en draag zorg voor een goed onderzoek waarna met de patiënt uitvoerig de conclusies en het te volgen beleid wordt doorgenomen. Samen met de patiënt probeer ik een zo goed mogelijk plan en behandeling in te stellen en toe te passen. Hiervoor heb ik veel kennis en vaardigheden ontwikkeld om zo samen te komen tot een zo goed mogelijk advies en behandelresultaat.

De tarieven voor HOOFDfysio voor patienten met bovengenoemde verzekeringen per 1 augustus 2018 zijn:
• 1e consult van 30 minuten € 45,00
• 1e consult van 45 minuten € 60,00
• Behandeling € 45,00
• Intake en onderzoek na verwijzing bij consult van 30 minuten € 45,00
• Toeslag voor uitbehandeling binnen de regio Uden € 15,00
• Niet nagekomen afspraak € 32,00
• Eenvoudige korte rapporten € 45,00
• Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 90,00
• Fysiotherapie € 38,00

Deze bovenstaande tarieven worden u in rekening gebracht indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Controleer altijd uw verzekeringsgegevens op dekking voor fysiotherapeutische behandelingen. Wij kunnen u hiermee helpen maar nemen geen verantwoording voor overschrijding van verzekerde zorg.
Gezien ik zoveel kennis en kundigheid ontwikkeld heb omtrent hoofd-kaak-aangezichtsklachten is het gevolg dat mijn patiëntencategorie ook een groot deel bestaat uit mensen met complexere aandoeningen. Voor deze mensen, maar natuurlijk ook bij mensen met minder complexe aandoeningen, moet er tijd zijn voor een goed onderzoek en vraaggesprek. Voor de eerste afspraak wordt daarom extra tijd ingepland. Meestal 45 minuten.

Het Zilveren Kruis heeft als zorgverzekeraar nu een bedrag staan van 28,50 euro voor het eerste consult. Ongeacht of je 30 of 45 minuten besteedt aan je eerste consult. Ze geven wel aan dat het mogelijk is de patiënt twee maal te zien en dan in behandeling 3 te starten met het geven van een behandeling. Dit accepteren mijn patiënten echter niet, ze vinden het zeer vreemd als ik ze pas in het derde consult ga behandelen. Bovendien moet ik dan halverwege mijn onderzoek de patiënt al naar huis sturen. Ik kan me goed voorstellen dat dat voor de patiënt niet fijn is en heb ook besloten dat ik zo niet ga werken. Mensen komen de eerste keer voor 45 minuten, ze krijgen een uitgebreid onderzoek, ik bespreek de bevindingen en conclusie, geef ze indien mogelijk al instructies en oefeningen mee. Tijdens het tweede consult besteed ik nog 5 minuten aan het doornemen van hoe de behandelingen eruit gaan zien en wordt de patiënt behandeld.
Een praktijk heeft de keuze van de zorgverzekeraars plus praktijk te worden. Hiervoor komt echter met name voor een eenmanspraktijk een immense papieren last en extra hoge kosten om die bewijsvoering aan te tonen. Dit terwijl de tarieven de lasten van bij- en nascholingen al onvoldoende dekken en de zorgverzekeraars al jaren de tarieven bevriezen.

PLUS PRAKTIJK eisen van Zilverkruis: Hogere tarieven worden door verzekeraars gegeven als je een Plus praktijk bent. Een Plus praktijk moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en is “een betere praktijk”. Zoals vermeld bij de zorgverzekeraars: PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

MIJN VISIE DAAROP:
Deskundigheid: Doordat ik zowel master manuele & orofaciaal therapeut ben ben ik me zeer bewust van wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen en zal de fysio/manuele therapie die aangetoond het beste voor de patiënt is dus naar beste kunnen toepassen. Hiervoor heb ik ook mijn universitaire graad Master of Science behaald. HOOFDfysio is een praktijk voor fysio-manuele therapie welke zich volledig gespecialiseerd heeft op behandelen van klachten in het hoofd- hals gebied. Ik, Monique Goossens, heb daarvoor een groot scala aan opleidingen gevolgd, de bijbehorende diploma’s behaald. Ik durf te zeggen dat mijn werk mijn passie is en dat, omdat ik zeg gespecialiseerd te zijn in het behandelen van hoofd-hals-nek-aangezichtsklachten, ik ook alles binnen mijn kunnen gedaan heb om zo goed mogelijk te zijn in het onderzoeken en behandelen van klachten in die regio. Hiervoor blijf ik continue op zoek naar de laatste bevindingen, nieuwe onderzoeken en cursussen en volg deze ook. Ik draag zorg voor het bijhouden van mijn kennis middels bij en nascholingen. De master manuele therapie, de orofaciale therapie en CRAFTA-therapie zijn allen behaald en in mijn bezit. Ik volg daarnaast veel cursussen voor aandoeningen in het hoofd hals gebied, dit kunnen ook cursussen zijn voor tandartsen en gnatologen gezien mensen met kaak- en aangezichtsklachten ook door hen gezien worden en de gegeven cursussen een overlap hebben met mijn patiëntencategorie. Voor alle opleidingen sta ik in een register die waarborgt dat ik mijn kennis up to date hou. Voor deskundigheid voldoet HOOFDfysio aan alle eisen van de zorgverzekeraars.

Resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken: Dit dient gemonitord te worden, ook HOOFDfysio doet daaraan mee en de tevredenheidscores zijn te zien op mijn site. Momenteel gewaardeerd boven het cijfer 9 op een schaal van 0 tot 10. En moet >50 personen de enquete af laten nemen. Bij het stoppen van de behandeling ontvangt iedere patiënt die toestemming geeft een enquete.

HOOFDfysio voldoet hierin ruimschoots aan de eis van de zorgverzekeraars.
Standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van klachten: Er worden steeds meer eisen gesteld aan de mate van verslaglegging. HOOFDfysio brengt in het eerste onderzoek de zorgvraag en doelstellingen van de patiënt in beeld, noteert meetbaar de klachten en functiestoornsissen en schrijft de conclusie op en bespreekt deze met de patiënt. Daarnaast wordt een behandelplan opgesteld en deze wordt geëvalueerd gedurende het behandelproces.

HOOFDfysio draagt hierdoor zorg voor een duidelijk, evalueerbaar patiëntendossier welke (bij uitval) ervoor zorgt dat een vervanger de patiënt zonder problemen kan behandelen omdat alle gegevens goed vastgelegd zijn. Ook is middels meetinstrumenten zichtbaar hoe het verloop van de klachten gaat. De zorgverzekeraars willen deze gegevens inzien en beoordelen of de verslaglegging conform de norm getoetst wordt. Om als eenmanspraktijk getoetst te worden op deze kwaliteitseis moet je een bureau inhuren welke alleen voor de toetsing al 1825 euro vraagt. Ieder bezoek die ze af moeten afleggen naar Uden voor uitleg of het maken van afspraken kost 220 euro. Het verschil tussen basis tarief en plus tarief bij het Zilveren Kruis is 3,50 euro. Ik moet dus 1825/3.50 = 521 behandelingen uitvoeren om mijn audit kosten eruit te halen. Wil ik quitte spelen moet ik dus 521 behandelingen uitvoeren.
HOOFDfysio heeft ervoor gekozen deze kosten niet extra te gaan maken.

Intervisie en visitatie: Dit is ook een nieuwe eis voor de PLUS praktijk waarbij collega’s elkaars praktijk moeten beoordelen, hier een verslag van moeten maken tevens elkaar feedback moeten geven over bepaalde onderwerpen. De praktijk moet een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen en dit ieder jaar beoordelen en aanpassen (bijeenkomsten minimaal 6x per jaar). Juist omdat ik een eenmanspraktijk heb, heb ik zelf al zorggedragen voor mijn netwerk aan collega’s, ik volg IOF-bijeenkomsten, oefenavonden en draag al jaren middels opleidingen en gesprekken met collega’s zorg voor het verbeteren van mijn kennis- kunde en praktijkvoering. Dit is vaker als 6 maal per jaar . De masteropleidingen werken met POP en SWAT schema’s. Iedere zelf respecterende fysiotherapeut moet werken aan de ontwikkeling van zichzelf, het vak en zijn praktijkvoering. Hetgeen ik doe draagt zorg hiervoor. Voor de PLUS-praktijk moet dit echter weer allemaal op papier gezet worden. HOOFDfysio heeft ervoor gekozen deze papieren belasting niet extra te gaan doen.

Aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht: De CQ-index geeft een overzicht of de praktijk conform het gemiddelde van de Nederlandse praktijken en of ze overeenkomt met aan het aantal behandeling welke gegeven worden bij bepaalde aandoeningen door het gemiddelde van de Nederlandse praktijken. Dit houdt eigenlijk in dat praktijken afgerekend worden als ze meer behandelingen geven als gemiddeld Nederland. Hierbij zijn behandelcodes de klacht: dus nekklachten bij slijtage heeft een code 3011. Maar aan code 3011 valt niet af te lezen wat de persoon heeft. Heeft deze persoon veel stressklachten, een zwaar beroep, pijnklachten NRS 10 of pijnklachten NRS 2, heeft de patiënt weinig spierkracht, doet hij zijn oefeningen, zijn er factoren in zijn gezondheid die zorgen voor slecht herstel etc etc. Behandelen praktijken mensen vaker als gemiddeld dan gaat de zorgverzekeraar de praktijken beboeten door minder te betalen. Tevens is de tendens dat het gemiddelde aantal zittingen per patiënt de afgelopen jaren blijft dalen omdat iedereen rekening houdt met de CQ-index. Nog minder gaan behandelen is echter niet mogelijke en doet de patiënt te kort. Dit terwijl patiënten denken dat als ze een verzekering voor onbeperkte fysiotherapie afsluiten dat ze dan zo vaak ze willen naar de fysiotherapeut kunnen gaa. Ze hebben immers een uitgebreid aanvullende verzekering en chronische klachten.

HOOFDfysio heeft het beleid mensen zelfredzaam te maken en niet afhankelijk van mij als therapeut. Ik besteed veel aandacht aan uitleg en voorkomen van terugkerende klachten en als het voor mensen nodig is dat ze vaker moeten komen dan mogen ze vaker komen. Als er geen klachten meer zijn of de maximale vooruitgang bereikt is wordt de behandeling stopgezet. Er wordt geen rekening gehouden met de CQ-index maar gekeken naar de noodzaak van de behandeling .
HOOFDfysio vindt de beoordeling op basis van CQ-index onterecht. Ondanks dat ik het niet eens ben met de beoordeling middels de CQ-index heb ik bij alle zorgverzekeraars een CQ-index die ruim binnen de norm van de zorgverzekeraar valt.

Bereikbaarheid: HOOFDfysio is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid. De bushalte ligt op 7 minuten wandelen.
Openingstijden: HOOFDfysio is dagelijks geopend en heeft 1 avondopening, klik hier voor de openingstijden.
Wachttijden: HOOFDfysio probeert de wachttijd zo gering mogelijk te houden echter er is een groot aanbod aan patiënten welke specialistische zorg zoeken bij HOOFDfysio. Het kan zijn dat de praktijk vol zit en u 1 tot 3 weken moeten wachten. Indien de huisarts of specialist belt voor noodzaak wordt in 95% van de keren de patiënt binnen 48 uur ingepland. Het is goed dat er gekeken wordt naar kwaliteit in de zorg. Ik, Monique Goossens, ben het daar helemaal mee eens. Niet eens ben ik het met de enorme toename aan administratieve belasting en kosten om die bewijslast van kwaliteit aan te voeren. Daarom heb ik de keus gemaakt een gedegen tarief te vragen voor mijn behandeling en kwaliteit te leveren aan mijn patiënten in plaats van heel veel tijd en geld te stoppen in het aantoonbaar maken van de kwaliteit. Het Zilveren Kruis heeft nog niet bekend gemaakt hoeveel patiënten met een aanvullende verzekering voor fysiotherapie vergoed krijgen bij een praktijk die geen contract heeft met hen. Het is ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten voor niet contracten, ook daar hebben zij nog geen openheid in gegeven.90