Verzekeringen

HOOFDfysio heeft in 2022 contracten afgesloten met meerdere verzekeraars: CZ(o.a. ook Just, Nationale Nederlanden, OHRA), A.S.R. (o.a. ook Ditzo), Zorg en Zekerheid(o.a. ook AZVZ), DSW Stad Holland(o.a. ook inTwente), VGZ (o.a. ook Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, National Academic, Promovendum, UMC, Unive, ZEKUR). 

Bij twijfel vraag het na bij uw zorgverzekeraar! Zorgverzekeraars bieden fysio-manueel therapeuten contracten aan met daarin een aantal voorwaarden waar wij als praktijken aan moeten voldoen. Zij bepalen daarin de vergoeding die wij mogen vragen voor onze diensten aan de patiënt. Hoofdfysio heeft besloten met de volgende zorgverzekeraars geen contract af te sluiten: Het Zilveren Kruis (hieronder vallen ook  Avéro Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, One Uderwriting, Interpolis, OZF Achmea, Pro Life, ZieZo en AON), Caresq (hieronder vallen: Promovendum, National Academic, Besured, en Aevitae), Eno, Menzis (hieronder vallen ook Anderzorg, Hema, PMA)en Zorg en Zekerheid. Indien u bij bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent dan kan eventueel een verwijzing nodig zijn. De rekening krijgt u via de email of per post toegestuurd en dient u zelf te voldoen aan HOOFDfysio. De rekening kunt u daarna zelf indienen bij uw verzekeraar, deze zal het geheel of gedeeltelijk vergoeden. 

HOOFDfysio betreft een praktijk gespecialiseerd in het aanbieden van goede zorg voor klachten in het hoofd-hals-nek-aangezicht. Ik, Monique Goossens heb vele opleidingen gevolgd en draag zorg voor een goed onderzoek waarna met de patiënt uitvoerig de conclusies en het te volgen beleid wordt doorgenomen. Samen met de patiënt probeer ik een zo goed mogelijk plan en behandeling in te stellen en toe te passen. Hiervoor heb ik veel kennis en vaardigheden ontwikkeld om zo samen te komen tot een zo goed mogelijk advies en behandelresultaat.

De tarieven voor HOOFDfysio voor patienten met bovengenoemde verzekeringen per 1 januari 2023 zijn:
• 1e consult van 45 minuten € 72,00
• 1e consult van 30 minuten € 48,00
• Behandeling € 48,00
• Screening € 20,00
• Intake en onderzoek na verwijzing bij consult van 30 minuten € 48,00
• Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 72,00
• Toeslag voor uitbehandeling binnen de regio Uden € 17,00
• Niet nagekomen afspraak € 35,00
• Eenvoudige korte rapporten € 48,00
• Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 98,00

Deze bovenstaande tarieven worden u in rekening gebracht indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Controleer altijd uw verzekeringsgegevens op dekking voor fysiotherapeutische behandelingen. Wij kunnen u hiermee helpen maar nemen geen verantwoording voor overschrijding van verzekerde zorg.
Gezien ik zoveel kennis en kundigheid ontwikkeld heb omtrent hoofd-kaak-aangezichtsklachten is het gevolg dat mijn patiëntencategorie ook een groot deel bestaat uit mensen met complexere aandoeningen. Voor deze mensen, maar natuurlijk ook bij mensen met minder complexe aandoeningen, moet er tijd zijn voor een goed onderzoek en vraaggesprek. Voor de eerste afspraak wordt daarom extra tijd ingepland. Meestal 45 minuten.

Mijn visie:
Deskundigheid: Doordat ik zowel master manuele & orofaciaal therapeut ben ben ik me zeer bewust van wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen en zal de fysio/manuele therapie die aangetoond het beste voor de patiënt is dus naar beste kunnen toepassen. Hiervoor heb ik ook mijn universitaire graad Master of Science behaald. HOOFDfysio is een praktijk voor fysio-manuele therapie welke zich volledig gespecialiseerd heeft op behandelen van klachten in het hoofd- hals gebied. Ik, Monique Goossens, heb daarvoor een groot scala aan opleidingen gevolgd, de bijbehorende diploma’s behaald. Ik durf te zeggen dat mijn werk mijn passie is en dat, omdat ik zeg gespecialiseerd te zijn in het behandelen van hoofd-hals-nek-aangezichtsklachten, ik ook alles binnen mijn kunnen gedaan heb om zo goed mogelijk te zijn in het onderzoeken en behandelen van klachten in die regio. Hiervoor blijf ik continue op zoek naar de laatste bevindingen, nieuwe onderzoeken en cursussen en volg deze ook. Ik draag zorg voor het bijhouden van mijn kennis middels bij en nascholingen. De master manuele therapie, de orofaciale therapie en CRAFTA-therapie zijn allen behaald en in mijn bezit. Ik volg daarnaast veel cursussen voor aandoeningen in het hoofd hals gebied, dit kunnen ook cursussen zijn voor tandartsen en gnatologen gezien mensen met kaak- en aangezichtsklachten ook door hen gezien worden en de gegeven cursussen een overlap hebben met mijn patiëntencategorie. Voor alle opleidingen sta ik in een register die waarborgt dat ik mijn kennis up to date hou. Voor deskundigheid voldoet HOOFDfysio aan alle eisen van de zorgverzekeraars. Het is goed dat er gekeken wordt naar kwaliteit in de zorg. Ik, Monique Goossens, ben het daar helemaal mee eens. Niet eens ben ik het met de enorme toename aan administratieve belasting en kosten om die bewijslast van kwaliteit aan te voeren. Daarom heb ik de keus gemaakt een gedegen tarief te vragen voor mijn behandeling en kwaliteit te leveren aan mijn patiënten in plaats van heel veel tijd en geld te stoppen in het aantoonbaar maken van de kwaliteit.

Resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken: Dit dient gemonitord te worden, ook HOOFDfysio doet daaraan mee en de tevredenheidscores zijn te zien op mijn site. Momenteel gewaardeerd boven het cijfer 9 op een schaal van 0 tot 10. Bij het stoppen van de behandeling ontvangt iedere patiënt die toestemming geeft een enquete.

HOOFDfysio voldoet hierin ruimschoots aan de eis van de zorgverzekeraars.
Standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van klachten: Er worden steeds meer eisen gesteld aan de mate van verslaglegging. HOOFDfysio brengt in het eerste onderzoek de zorgvraag en doelstellingen van de patiënt in beeld, noteert meetbaar de klachten en functiestoornsissen en schrijft de conclusie op en bespreekt deze met de patiënt. Daarnaast wordt een behandelplan opgesteld en deze wordt geëvalueerd gedurende het behandelproces.

HOOFDfysio draagt hierdoor zorg voor een duidelijk, evalueerbaar patiëntendossier welke (bij uitval) ervoor zorgt dat een vervanger de patiënt zonder problemen kan behandelen omdat alle gegevens goed vastgelegd zijn. Ook is middels meetinstrumenten zichtbaar hoe het verloop van de klachten gaat. De zorgverzekeraars willen deze gegevens inzien en beoordelen of de verslaglegging conform de norm getoetst wordt. 

HOOFDfysio heeft het beleid mensen zelfredzaam te maken en niet afhankelijk van mij als therapeut. Ik besteed veel aandacht aan uitleg en voorkomen van terugkerende klachten en als het voor mensen nodig is dat ze vaker moeten komen dan mogen ze vaker komen. Als er geen klachten meer zijn of de maximale vooruitgang bereikt is wordt de behandeling stopgezet.

Bereikbaarheid:
HOOFDfysio is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid. De bushalte ligt op 7 minuten wandelen.

Openingstijden:
HOOFDfysio is dagelijks geopend en heeft 1 avondopening, klik hier voor de openingstijden.

Wachttijden:
HOOFDfysio probeert de wachttijd zo gering mogelijk te houden echter er is een groot aanbod aan patiënten welke specialistische zorg zoeken bij HOOFDfysio. Het kan zijn dat de praktijk vol zit en u 1 tot 6 weken moeten wachten. Indien de huisarts of specialist belt voor noodzaak wordt in 95% van de keren de patiënt binnen 48 uur ingepland.72