Welkom

HOOFDfysio is een praktijk die gespecialiseerd is in de behandeling van nek- en hoofdpijnklachten, kaakklachten en klachten in het aangezicht. 

De praktijk is aangesloten bij het KNGF, NVOF, CRAFTA en is BIG geregistreerd en opgenomen in het Manuele, Orofaciale en kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten.

      

Monique
Goossens vd Velden
Master Manuele &
Orofaciaal therapeut
0413-255029

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts.

Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

 

Privacy Policy

Hierbij verklaart HOOFDfysio dat ze het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen geheel doorlopen heeft en verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vergoeding verzekeraars

HOOFDfysio gaat contractvrij werken vanaf 2024. Met uitzondering van DSW en SZVK, met bovenstaande verzekeringen heb ik een contract afgesloten en wordt bij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie  rechtstreeks gedeclareerd en 100% vergoed. Waarom ik gekozen heb om contractvrij te gaan werken, klik hier.

Wat betekent contractvrij werken?

Contractvrij werken betekent dat ik ervoor heb gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeringen  

Uiteraard voldoet HOOFDfysio nog steeds aan de wettelijke verplichtingen zoals die vanuit de overheid zijn bepaalt. Zoals inschrijving in het BIG register en in het kwalititeitsregister van onze beroepsgroep. Ook neem ik deel aan netwerken die innovatie nastreven dit om zorg te dragen altijd up to date kennis toe te passen.

Wat betekent contractvrij werken voor uw vergoeding?

Fysiotherapie zit al jaren niet meer in het basispakket, dus de vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor mensen met een chronische code. Dit is een lijst met aandoeningen waarbij behandelingen fysiotherapie vergoed worden vanuit de basispolis. Dit is zo bij iedere praktijk, wel of niet contractvrij. Dus als u geen aanvullende verzekering hebt, dan zijn de kosten van de behandeling voor eigen rekening.

Heeft u wel een aanvullende verzekering? Dan kunt u meestal kiezen of u een vrije zorgkeuze (restitutiepolis) of een naturapolis heeft. Over het algemeen geeft een vrije zorgkeuze vrijheid in het kiezen van uw fysiotherapeut. De behandeling wordt dan ook bij een contractvrije praktijk in de meeste gevallen vergoed. Let wel dit moet ook vrije keuze voor de aanvullende verzekering zijn!

Bij een naturapolis heeft u ook vrijheid in het kiezen van uw fysiotherapeut, maar kan het wel van invloed zijn op het percentage van uw vergoeding. Wettelijk is vastgelegd dat een zorgverzekeraar de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag stellen, dat daardoor een ‘hinderpaal’ ontstaat voor cliënten om zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te wenden. Dit wordt het hinderpaalcriterium genoemd (artikel 13 Zvw). In de praktijk komt dit meestal neer op een vergoeding van 50-80% van het marktconforme tarief. Dit verschilt echter per zorgverzekering en per aanvullende verzekering. U kunt dit terugvinden in uw polisvoorwaarden bij vergoeding niet -gecontracteerde fysiotherapie.

Het verschil met een fysiotherapeut die gecontracteerd werkt is dat u bij HOOFDfysio  de factuur altijd per mail toegezonden krijgt(m.u.v. DSW en SZVK). U voldoet de factuur aan de praktijk en kan deze (bij een aanvullende verzekering) indienen bij uw zorgverzekering. Vervolgens ontvangt u een restitutie bedrag op uw eigen rekening. Welk bedrag u dan exact terug krijgt kunt u terugvinden in uw zorgpolis of navragen bij uw zorgverzekering.

Video afspelen
Video afspelen