Master Orofaciaal en Manueel

De veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg verlopen in hoog tempo en hebben gevolgen voor fysiotherapeuten. 
De samenleving vraagt om steeds betere zorg die wetenschappelijk onderbouwd is. Directe toegang en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt vraagt om een professional op masterniveau. Tegelijkertijd verwachten mensen dat hun zorg toegankelijk, adequaat en efficiënt is. En blijft.

De master orofaciale en manuele therapeut zal wetenschappelijke innovaties beoordelen en kan deze opnemen in de dagelijkse praktijk. 
Ook weet hij hoe je kleine wetenschappelijke onderzoeken kunt opzetten en uitvoeren. De therapeut is een deskundige, eigentijdse en zelfkritische professional. Als master ben je de bewegingsconsulent bij uitstek. Je kent de functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat  – arthrogeen, musculair en neurogeen – en de gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks leven die hiermee samenhangen. Je analyseert en interpreteert onderzoeks- bevindingen in relatie tot persoonlijke en externe factoren. Je stelt  behandel- en evaluatieplannen op aan de hand van het gezondheidsprofiel.  Uiteraard beheers je de specifieke orofaciale en manuele vaardigheden om stoornissen te diagnosticeren én te behandelen.

Meer informatie over achtergronden van de opleiding Master Orofacial kunt u vinden bij www.han.nl

Meer informatie over achtergronden van de opleiding Master Manueel kunt u vinden bij www.avansplus.nl