Mime therapie

mime-therapie

Bij halfzijdige gezichtsverlamming (nervus facialis parese)

Voor wie is deze behandeling bedoeld
Deze fysiotherapeutische behandeling (mimetherapie) is voor patiënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming. Dit kan zich uiten door bijvoorbeeld een scheef gezicht, minder bewegingsmogelijkheden of ongewenste mee bewegingen van mond of oog. Een aangezichtsverlamming beïnvloedt niet alleen de mimiek, maar ook functies als eten, drinken en praten. Dit kan leiden tot psychosociale problemen.

Wat is het doel van deze behandeling
Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht. Anders gezegd: we willen bereiken dat de linkerkant en de rechterkant van uw gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn, zowel in rust als met bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en te voelen. U leert ook om het gezicht zo symmetrisch (aan beide zijden gelijk) mogelijk te bewegen. Zowel bij eten en drinken, praten en bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Door de mimetherapie leert u ook om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Wat kunt u van de behandeling verwachten

  • Uitgebreid onderzoek naar de klachten en de bewegingsmogelijkheden van het gezicht
  • Informatie over de behandeling en verwachtingen over herstel

Wat is kenmerkend voor deze behandelvorm

  • Het aantal behandelingen ligt meestal tussen de acht en tien
  • Uw zelfstandigheid bij het uitvoeren van de oefeningen en instructies
  • Het uitvoeren van zelfstandige gezichtsmassage
  • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
  • Instructies om meebewegingen in het gelaat te onderdrukken
  • Oefeningen voor oog- en lipsluiting, letter- en woordoefeningen
  • Instructies over expressiemogelijkheden.

Meer informatie kunt u vinden bij het onderdeel “onderwijs” op de website van het UMCN St Radboud te Nijmegen www.umcn.nl