Info

migraine_aanval.png
De praktijk is aangesloten bij het KNGFNVOF, CRAFTA en is BIG geregistreerd en opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten. 
HOOFD fysio is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, orofaciale ,en craniofaciale therapie en ik, Monique Goossens, ben gespecialiseerd in het behandelen van nek- en hoofdpijnklachten, kaakklachten en klachten in het aangezicht. Na mijn opleiding als fysiotherapeut ben ik 12 jaar werkzaam geweest bij fysio- en manuele therapiepraktijk Bouts te St. Michielsgestel. Gedurende die tijd heb ik de opleiding NAOG (Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde ) en Manuele therapie SOMT in Amersfoort afgerond. In 1996 ben ik een eigen praktijk begonnen in Uden Zuid genaamd "Fysiotherapie Uden Zuid" deze naam is in 2014 gewijzigd in "HOOFD fysio".
In de loop der jaren raakte ik steeds meer geïnteresseerd in klachten aan nek- hoofd en kaakgewricht waardoor ik de opleiding CRAFTA (cranio-faciale therapie o.a. Kaaktherapie) ben gaan volgen in Utrecht en Bad Bentheim te Duitsland. Na het afronden van deze opleiding ben ik nog meer specialistische opleidingen gaan volgen zoals: Mime therapie in het UMC St. Radboud, Oromyofunctionele therapie (OMFT), Dry needling voor hoofd/hals/nekregio (MYOPAIN) en hoofdpijn-therapie gegeven door Dean Watson van het  Headache Instituut te Australië. Sindsdien richt de praktijk zich op het behandelen van mensen met klachten in het hoofd, nekgebied en manuele therapie en worden mensen met klachten in de extremiteiten (armen en benen) doorverwezen naar andere praktijken. Omdat er steeds meer vraag is naar wetenschappelijke onderbouwing zowel op onderzoeksgebied als behandelingen ben ik de opleiding tot Master Manuele Therapie gaan volgen en heb deze in 2013 afgerond. Om nog verdere verdieping te bereiken en de optimale zorg te kunnen bieden voor klachten aan hoofd-kaak-aangezicht besloot ik nog de wetenschappelijke onderbouwde Master opleiding Orofaciale therapie aan de HAN in Nijmegen te volgen. Wegens mijn vooropleidingen kon ik deze verkort volgen en heb ik in juli 2016 deze opleiding afgerond waardoor ik nu ook geregistreerd sta in het orofaciale register.
Bij de behandelingen maak ik met u de afspraak dat gedurende de behandelperiode u een actieve rol aanneemt. Zodat wij samen werken aan een zo spoedig mogelijk herstel. Hierbij wordt u voorzien van advies, oefentherapie, thuisoefeningen of een combinatie van deze met als doel het herstel te bespoedigen. Ook rust kan hier een onderdeel van zijn.
Onderzoek of behandeling verloopt altijd op afspraak. Dit mag met of zonder verwijzing door huisarts of specialist. Een verwijzing is dankzij de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) niet meer nodig.
Tarieven per 1 oktober 2016 - Zitting fysiotherapie € 32,00 - Zitting manuele therapie € 45,00 - Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 53,00 - Screening € 15,00 - 1e consult screening, intake onderzoek € 60,00 - Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00 - Toeslag voor uitbehandeling binnen de gemeente € 15,00 - Toeslag voor uitbehandeling buiten de gemeente € op aanvraag - Niet nagekomen afspraak € 32,00 - Eenvoudige, korte rapporten € 45,00 - Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 75,00
De bovenstaande tarieven worden in rekening gebracht indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor Fysiotherapie. Controleer altijd uw verzekeringsgegevens op de dekking voor Fysiotherapeutische behandelingen. Wij kunnen u hiermee helpen maar nemen geen verantwoording voor overschrijding van de verzekerde zorg.


Monique Goossens van der Velden

Master Manuele Therapie
Fysio-, Manueel-, Orofaciaal, Craniofacial-, Mime- en Oromyofunctioneel therapeut
 
 
 
 
 
Disclaimer
Deze website is met zorg en aandacht samengesteld, echter kan het voorkomen dat de informatie die vermeld wordt onjuist of onvolledig is.
Wij staan er niet voor in dat de informatie die op www.hoofdfysio.nl te vinden is geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, diensten en/of producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hoofdfysio.nl, of met het niet kunnen raadplegen van www.hoofdfysio.nl.
Wij zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie die op www.hoofdfysio.nl beschikbaar is, of in het verleden beschikbaar waren.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website en ook niet aan de antwoorden op de door u gestelde vragen. Eventuele tekstinformaite, prijzen, foto's, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden.
De informatie, die op www.hoofdfysio.nl te vinden is, wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
HOOFD fysio.
Fysiotherapie Uden Zuid: Handelend onder de naam HOOFD fysio is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 17250945.